Dinsdag 2019/2020

23e Speeldag HCP Scratch
Vince Yamashita - Piet Cox     1,5 - 3,5 3 - 2
David van Geelen - Patrick de Kort   1 - 4 1 - 4
Sander Gremmen - Dick Groeneveld   3 - 0 3 - 0
John de Waal - Jos van Geelen   2 - 3 2 - 3
Tonnie Wannet - Stef Janssen   3 - 2 3 - 2
John Peterse - Herma Wannet   5 - 0 5 - 0

 

Puntenklassement Scratchleague  
0 Team Punten HG HS Pinfall Games Gem
1 Vince Yamashita 77,5 268 879 17416 92 189
2 John Peterse 71 214 781 16063 92 175
3 Patrick de Kort 68 247 872 14623 76 192
4 Tonnie Wannet 67 236 810 16001 92 174
5 Stef Janssen 63 253 892 16048 88 182
6 Piet Cox 61 248 794 16110 92 175
7 David van Geelen 59,5 257 906 14288 74 193
8 John de Waal 53 226 775 14578 84 174
9 Jos van Geelen 52 228 800 15932 92 173
10 Herma Wannet 38,5 245 764 14642 88 166
11 Sander Gremmen 24 233 813 10927 64 171
12 Dick Groeneveld 11 214 706 4817 31 155

 

Puntenklassement Handicapleague    
0 Team Punten HG HS Pinfall Pinfall HCP Games Gem
1 Tonnie Wannet 75,5 236 810 16001 17985 92 174
2 John Peterse 74,5 214 781 16063 17863 92 175
3 Vince Yamashita 67 268 879 17416 17892 92 189
4 Piet Cox 63,5 248 794 16110 17694 92 175
5 Patrick de Kort 58 247 872 14623 15191 76 192
6 John de Waal 57 226 775 14578 16058 84 174
7 Stef Janssen 56,5 253 892 16048 17092 88 182
8 Jos van Geelen 54,5 228 800 15932 17540 92 173
9 Herma Wannet 47 245 764 14642 16714 88 166
10 David van Geelen 43 257 906 14288 14352 74 193
11 Sander Gremmen 37 233 813 10927 12403 64 171
12 Dick Groeneveld 12 214 706 4817 5828 31 155

 

hoogste game heren
1 Vince Yamashita 268
2 David van Geelen 257
3 Stef Janssen 253
hoogste game dames
1 Herma Wannet 245
hoogste serie heren
1 David van Geelen 906
2 Stef Janssen 892
3 Vince Yamashita 879
hoogste serie dames  
1 Herma Wannet 764

 

aantal 200 games 194
aantal 800 series 24
aantal 900 series 1
League gem deze week 169,3
League gemiddelde 177,7

 

Dinsdagleague 2019 /2020       Bijgewerkt t/m 10-3-2020        
    HCP G1 G2 G3 G4   HG HS TPF G GEM aantal 200
David van Geelen   4 173 152 180 145 650 257 906 14288 74 193,08 26
Patrick de Kort   5 158 177 222 204 761 247 872 14623 76 192,41 31
Vince Yamashita   7 154 171 162 226 713 268 879 17416 92 189,30 36
Stef Janssen   12 144 156 187 158 645 253 892 16048 88 182,36 25
Piet Cox   17 167 175 158 173 673 248 794 16110 92 175,11 17
John Peterse   18 183 206 196 168 753 214 781 16063 92 174,60 11
Tonnie Wannet   18 167 142 177 200 686 236 810 16001 92 173,92 13
John de Waal   18 154 144 192 190 680 226 775 14578 84 173,55 10
Jos van Geelen   18 161 146 196 169 672 228 800 15932 92 173,17 15
Sander Gremmen   21 171 119 200 135 625 233 813 10927 64 170,73 10
Herma Wannet   23 165 139 143 145 592 245 764 14642 88 166,39 4
Dick Groeneveld   31 0 0 0 0 0 214 706 4817 31 155,39 2