Bowlingvereniging Uden
voorheen Bowlingvereniging Erica Mill
 

Welkom op de site van Bowlingvereniging Uden

 

Vooruitlopend op de besluiten van het kabinet op 25 januari a.s. het volgende.

De bowling gaat op 25 jan. a.s. weer open, zodat we ook weer met de leagues kunnen starten.

Ervan uitgaande dat het kabinet aankondigt dat de horeca weer tot 20.00 uur open mag,

gaan we de dinsdagleague voorlopig wederom starten om 20.00 uur.

 

Zodra het weer mogelijk is, zullen wij z.s.m. een Algemene ledenvergadering organiseren, die vooral in het teken zal staan van de statutenwijziging en de wijziging van het Algemeen reglement.

T.z.t. zullen wij de concepten van beide documenten per email toesturen.

Een grote opkomst (minimaal 2/3) van de leden aan deze ALV is van groot belang om de statutenwijziging te kunnen goedkeuren.

 

 

Snel tot ziens en hou je gezond.

Bestuur BVEM/ BVU Geert, Piet, Elaine en Herma.

 

Heb je interesse of vragen over onze vereniging

op onze website vind je meer informatie en

onder aan de pagina staat het contactadres van het bestuur.